DỊCH VỤ VẬN TẢI

DỊCH VỤ VẬN TẢI
DỊCH VỤ VẬN TẢI

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng ngày càng cao của người dân Việt Nam, Vận tải NPT VINA đã trang bị những loại xe, từ xe tải trọng nhỏ đến xe tải trọng lớn đảm bảo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng ra vào các thành phố lớn...

Xem thêm