XE TẢI DAIHATSU THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 700KG

XE TẢI DAIHATSU THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 700KG
Kích thước thùng 
Chiều dài thùng 2,5m
Chiều ngang 1,5m
Chiều cao chất hàng 1,53m  (Chiều cao tiêu chuẩn của nhà SX 0,3m)