XE TẢI ISUZU THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 1,990 TẤN

XE TẢI ISUZU THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 1,990 TẤN
Kích thước
Chiều dài thùng 3.2m
Chiều ngang 1,65m
Chiều cao chất hàng 2,2m