XE TẢI ISUZU THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 2,300 TẤN

XE TẢI ISUZU THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 2,300 TẤN 

Xe này có thể chở hàng nặng.

Kích thước

  • Chiều dài thùng 4,380m
  • Chiều ngang 1,730m
  • Chiều cao chất hàng 1,870m