XE TẢI VEAM VT200 THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 1,990 TẤN

XE TẢI VEAM VT200 THÙNG KÍN TẢI TRỌNG 1,990 TẤN

Kích thước

  • Chiều dài thùng 4.350m
  • Chiều ngang 1,980m
  • Chiều cao chất hàng 1,815m