XE VINAXUKI 2,5 TẤN THÙNG MUI BẠT

XE VINAXUKI 2,5 TẤN THÙNG MUI BẠT

Kích thước

  • Chiều dài thùng 4,310m
  • Chiều ngang 1,81m
  • Chiều cao chất hàng 2,2 m có thể cao hơn

Hình ảnh: đang cập nhật