XE VINAXUKI 3,5 TẤN THÙNG MUI BẠT

XE VINAXUKI 3,5 TẤN THÙNG MUI BẠT

Kích thước

  • Chiều dài thùng 5,310m
  • Chiều ngang 2,1m
  • Chiều cao chất hàng 2,2 m có thể cao hơn

Hình ảnh: đang cập nhật